yalantarih 0 Takipçi | 0 Takip
Kategorilerim

ŞİİR

TARİH

Diğer İçeriklerim (13)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (0)

BİLMEDİĞİMİZ OSMANLI :2.BÖLÜM

2008-10-11 10:23:00

BİLMEDİĞİMİZ OSMANLI :2.BÖLÜM

Bir önceki bölüme osmalı imparatorluğuna farklı açılardanda bakarak gördüğümüz 10 konudan oluşan bana göre siyah ve gri sayfalarını ortaya koyarak son vermiştik.bu bölümde ise bu konuları biraz daha  genişleterek

gerçekten bu konular osmanlının siyah ve gri sayfalarımıydı

eğer osmanlı farklı davransaydı bu ğün türk devleti hanği noktada olurdu

günümüzde ki yöneticilerinde  benzer şekilde davranıp davranmadığı

davranıyorlarsa akıbetimizin ne olacağı

konularındaki görüş ve fikirlerimizi ortaya koyacağız.

1.neden osman gazi nin haricindeki hemen tüm padişahlar yabacı kadınlarla evlendi.

   anneleri yabancı olan kaç padişah var.

   padişahlarla evlenen yabancı kadınların müslüman olması dinin emri değilmiydi.

           İŞTE SİZE OSMANLI GERÇEĞİ  (kasıtlı veya değil abartıldığını düşünüyorum)

1. OSMAN GAZİ ( 1300-1324 )
· Amcası Dündar’ı öldürttü
· Moğol Devlet Hatun ( Orhan GAZİ’NİN annesi)
· Mal Hatun’la evlendi
2. ORHAN GAZİ ( 1324-1360 )
· Üçü de Bizans İmparatorlarının kızları olan;
· Horofina (Nilüfer Hatun) (Süleyman ve 1.Murat’ın anneleri)
· Asporçe (İbrahim ve Fatma’nın anneleri)
· Teadora ile evlendi.
3. 1. MURAT ( 1360-1389 )
· Kardeşleri İbrahim,Halil ve kendi öz oğlu Savcı’yı öldürttü.
· Anadolu TÜRK Beyliklerinden olan Ahi’ler, Hamit oğulları, Candar oğulları’nı yok etti, en büyük Beylik olan Karaman oğulları’na saldırdı.
EŞLERİ
· Bulgar Kralının kızı Prenses Marya (Gülçiçek Hatun)(Yıldırım Bayezit’in annesi)
· Prenses Tamar (Savcı,Yakup,İbrahim,Nefise’nin annesi)
4. YILDIRIM BAYEZIT ( 1389-1402 )
·1403 yılında Ankara Savaşı sonrası esir düştüğü Timur’un yanında öldü. Savaş sırasında ve esaret döneminde karısı Olivera hep yanında idi. Karısının akıbeti bilinmemektedir.
· Anadolu Türk Beylikleri’nden olan Menteş oğlu,Aydın oğlu, Germiyan oğulları Beylikleri’ni yok etti. Karaman oğlu Beyliği ile savaşa devam etti.
EŞLERİ
· Germiyan Beyi Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun
.Bulgar Prensin Kızı Olga (Çelebi Mehmet, Musa, İsa’nın anneleri)
· Sırp Kralı Lazar’ın kızı Prenses Olivera (Ertuğrul, Süleyman, Fatma, Melek’in anneleri)
· Salono Kont’unun kızı Maria
· Bizans İmp. Kızı Angelina (Bu kadınlardan birine Hafsa Sultan adı verilmiştir.)
· Macar Mari ve Anita ile evlendi.
5. ÇELEBİ MEHMET ( 1413-1421 )
· Sekiz yıl hüküm sürdü. 32 yaşında öldü. Olga’nın oğludur. Kardeşlerinin hepsini
öldürerek padişah oldu.
EŞLERİ
· Veronica (2.Murat, Ahmet, Yusuf’un anneleri)
· Anna (Mahmut’un annesi)
· Sofia (Kasım’ın annesi)
5. SÜLEYMAN BEY ( 1410-1413 )
· Olivera’nın oğlu. Kendisinin padişah olduğunu ileri sürerek Anadolu’da üç yıl hüküm sürdü.
5. ŞEHZADE MUSTAFA ( 1402-1404 )
· Olga’nın oğlu. Aynı şekilde padişah olduğunu ileri sürerek Anadolu’da hüküm sürdü. Sonuçta; Çelebi Mehmet hepsini öldürerek padişahlığını ilan etti.
5. İSA BEY (Hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Olga’nın oğludur.)
6. 2. MURAT ( 1421-1451 )
.Çelebi Mehmet in eşi Veronica nın oğlu
Amcası Mustafa Çelebi, kardeşleri Ahmet, Mahmut ve Yusuf’u öldürttü. Son
olarak ta 13 yaşındaki Şehzade Mustafa’yı öldürttü.
EŞLERİ
¨ Nache de La Bazory (Fransız)
¨ Stella (İtalyan)
¨ Mara Despina-(Hüma Hatun)(Sırp Kralı’nın kızı, Fatih’in annesi)
¨ Diğer karılarından Ahmet, Alaaddin,Orhan,Hasan, Ahmet ve altı kız çocuğu olmuştur.
6. 2. MEHMET (FATİH) ( 1444-1481 )
· 1444-1481 yıllarında hüküm sürdü. 51 yaşında öldü.
· Tahta geçtiğinde ilk işi 2 yaşındaki kardeşi Ahmet’i ve Hasan’ı öldürtmek oldu.
· Karaman oğulları Beyliği’ni yıktı. Binlerce türkü kılıçtan geçirdi.
Ak koyunlular ve Candar oğullarını da yıktı.
· Kardeşi Ahmet’in annesi (2. Murat’ın son eşlerinden ) bir Rum’du. Kardeşini öldürttükten sonra kadını bir Arnavut köleye verdi.
EŞLERİ
· Kornelya (Gülbahar Hatun)(2.Bayezıt’ın annesi)
· Prenses İren (Evlendi ve aynı yıl öldürttü.)
· Trabzon Kralı’nın kızı Anna’yla evlendi.1470’te öldürttü. (Cem Sultan’ın annesi)
· Mora Despot’unun kızı Helen’le evlendi.En son Tamara ile evlendi.
8. II. BAYEZIT ( 1481-1512 )
· 62 yaşında iken oğlu Yavuz Selim tarafından öldürüldü.
· İlk işi kardeşi Cem Sultan’ı öldürtmek oldu.
Daha sonra Cem’in küçük oğlunu öldürttü. (1483)
Cem’in 2. Oğlu Hıristiyan olup Rodos’a yerleşti. Onu ve onun oğlunu da Kanuni
öldürttü.
· II.Bayezıt’ın küçük oğlu Selim, Şehzade Ahmet’i yendi ve padişahlığını ilan etti.
EŞLERİ
· Ayşe takma adlı devşirme Rum kızı,
· Gülbahar adlı devşirme Sırp kızı ( 1.Selim’in annesi )
· Beti, Anita,Sugi, Liliana, Katherin, Nina, Mariha, Danilova
9. I. SELİM (YAVUZ) ( 1512-1520 )
· Önce babasını öldürttü. Kardeşleri Korkut,Ahmet,Abdullah,Şehinşah, Şahsultan, Alemşah, Mahmut ve Mehmet’i öldürttü. Bunların tüm eş ve çocuklarını da öldürttü.
· İran seferi öncesi gizlice sayımı yapılan 40.000’i aşkın Şii ve şafi mezhebi mensubu çoluk-çocuk, yaşlı-genç öldürüldü. Bu yapısından dolayı kendisine YAVUZ lakabı verildi.
· EŞLERİ
Hafsa Hatun (Helga)(Kanuni Süleyman’ın annesi)
Ayşe Hatun (Aleksandra)
10. 1.SÜLEYMAN (KANUNİ) ( 1520-1566 )
· İlk karısı kendisi Manisa’da veliaht iken hamile kalan cariye Anna idi. (Mahidevran adı verildi, Mustafa’nın annesi)
· Aynı yıllarda Manisa’da Süleyman’ın bir de Rum kölesi vardı. İbrahim adı verilen bu Rum köle daha sonra tarihe Pargalı İbrahim Paşa olarak geçecektir. Süleyman’ın tüm zamanı bu iki kişi ile geçiyordu.
· Yine Manisa’da iken bir Rus papazın kızı olan Roksalan yani Hürrem Sultan ile evlendi. Ondan Mehmet ve Mihriban doğdu. Sicilyalı Rozalina’dan Murat ve Gülfem Sultan doğdular.
· Kanuni kız kardeşini İbrahim Paşa’ya verdi. İbrahim Paşa sadrazam oldu.
· İbrahim Paşa Hürrem Sultan’ın oyunu ile 1538’de öldürüldü. Sırası ile Arnavut köle Ayas Paşa, Arnavut köle Lütfü Paşa, zenci-Arap kırması Hadım Süleyman Paşa son olarakta Hürrem’in kızının kocası Hırvat köle Rüstem Paşa sadrazam oldular.
· Yine Hürrem Sultan’ın oyunu ile Kanuni oğlu Mustafa’yı öldürttü (1553). Mustafa’nın küçük oğlu, karısı ve tüm akrabası aynı gün öldürüldü.
· Gayri müslümlere en geniş ticari ve hukuksal ödünler Kanuni zamanında verilmiştir. Yönetimdeki her gayrimüslüm kendi halkı için özel haklar elde ediyordu.
· 1561’de Hürrem’in bir başka oyunu ile karısı Rozalina’yı öldürttü.
· 1566’da 71 yaşında öldü.
11. SARI SELİM ( 1566-1574 )
· Daha Kanuni yaşarken Selim ve Beyazıt taht kavgasına girdi. İki şehzadenin kuvvetleri Konya/Ereğli’de savaştı. Beyazıt yenildi ve kaçıp İran şahına sığındı. Uzun pazarlıklar sonucu Osmanlı’ya teslim edildi ve tüm ailesi ile yok edildi. (1561)
· Sarı (sarhoş) Selim daha veliaht iken Yahudi Raşel (Nurbanu Sultan) ile evlenmiş ve oğlu Murat (3.Murat) doğmuştu. Daha sonra Raşel’in dördü kız, yedisi erkek 11 çocuğu olmuştu.
· Saltanatı boyunca içki âlemlerinden başka bir şey düşünmemiş, hamam sefalarına dalmış, nitekim hamamda bir cariyeyi kovalarken düşmüş ve beyin kanamasından ölmüştür. Ülkeyi karısı Raşel ve Hırvat köle Sokollu Mehmet Paşa yönetiyordu.
12. 3. MURAT ( 1574- 1595 )
· Tahta çıktığı gün altı kardeşini boğdurttu.
· 130 cariyeden 112 çocuğu oldu. Asıl gözdesi Venedik’li Bafo (Safiye Sultan) adlı kadındı. Bundan dört oğlu vardı.
· Kayıtlara geçen diğer eşleri- Polonya’lı Mona (Mihriban) - Macar Ninuşka (Nazperver)
-Rus Olga (Şahhüban) -Romen Meri (Fahriye)
· Bu kadınların çocuklarına dokunulmadı. Diğer kadınlar doğumdan sonra çocukları ile birlikte öldürülüyorlardı.
· 3.Murat cinsel doyumsuzluğu aşırı boyutlarda olan bir insandı. Saraydaki yüzlerce cariyenin yanı sıra halk arasından güzelliği bilinen, duyulan kız ve evli kadınlar da, gerekirse zorla saraya alınarak padişahın koynuna veriliyordu. Bu durum halk arasında hoşnutsuzluk yaratıp bazı seslerin yükselmesine neden olunca din adamları işin dine uygun olduğunu halka anlatmaya başladılar. Padişahla sevişen kadınların evliyalık mertebesine erişecekleri söyleniyordu.
· 3. Murat’ın emriyle Sokollu öldürüldükten sonra, ülke, padişahın karısı Safiye Sultan ile annesi Nurbanu Sultan’a kaldı. Ortalama 4-5 ayda bir sadrazamlar değişmeye başladı. Hanım Sultanlara rüşveti fazla veren paşa sadrazam oluyordu. Ülkede her şey rüşvetle yapılır olmuştu. Padişah ise günlerini seks partilerinde ve içinde yüzlerce kadının bulunduğu hamamlarda yapılan alemlerde geçiriyordu.
· Safiye Sultan, Nurbanu Sultanı yılan zehiri ile öldürttü.
· Murat 49 yaşında öldüğünde padişahtan gebe kalmış 10 cariye hemen o gece boğdurulup denize atıldılar.
13. 3. MEHMET ( 1595-1603 )
· Babasının ölümü üzerine tahta çıktı. Aynı gece 19 kardeşini öldürttü. Mahzene konan cesetleri teker teker kontrol etti. Bunların beşi büyük, 14 ü küçük çocuklardı. Küçüklerin içinde meme emen bebekler de vardı.
· Sefere çıkarken 15 yaşındaki oğlu Mahmut’u boğdurdu. Aynı şekilde cesedi uzun süre kontrol etti. Ölen çocuk Mahpeyker Sultan’ın oğlu idi. Bırakılan daha küçük yaştaki çocuk ise daha sonra 1.Ahmet olarak tahta çıkacak olan Ahmet’ti. (annesi Yunanlı Helen)
· Tahta çıktığında iki karısı vardı. İspanyol Violetta (Mahpeyker Sultan) ve Yunanlı Helen(Handan Sultan)
· 3. Mehmet 37 yaşında aniden öldü.
14. 1. AHMET ( 1603-1617 )
· 13 yaşında Yunanlı cariye Evdoksiya (Mahfiruz Sultan)’dan çocuğu oldu (Genç Osman).
· İkinci karısı Rum Anastasia (Kösem Sultan) idi. (IV. Murat ve Deli İbrahim’in annesi)
· Sadrazamı Derviş Paşa’yı makamında bizzat kendisi öldürmüş ve kafasını hançerle kesmiştir. Daha sonra da adet olduğu üzre eşleri ve çocuklarını öldürtmüştür.
· Anadolu’da 40.000 Türkmen’i öldürüp çukurlara doldurduğu için adı Kuyucu Murat Paşa’ya çıkan sadrazam I.Ahmet’in sadrazamıdır.
· Sadrazamlık özellikle bu yıllarda padişaha belli bir para verilerek elde ediliyordu. Örneğin, Kuyucu Murat Paşa 30.000 Nasuh Paşa da 40.000 altın lira vermişlerdi padişaha.
· Nasuh Paşa’da bir neden bulunup öldürülüp tüm mallarına el konduktan sonra 50.000 altın lira veren Öküz Mehmet Paşa sadrazam oldu.
· I. Ahmet 27 yaşında iken şiddetli bir karın ağrısı ile birkaç gün içinde öldü.
15. 1.MUSTAFA-DELİ MUSTAFA ( 1617-1617 )
· 3 ay 10 gün tahtta kaldı. İndirip yerine Genç Osman’ı geçirdiler. Artık Yeniçerilerin yanı sıra güçlü devlet ve din adamları da padişah değişikliği yapabiliyorlardı.
16. 2. OSMAN - GENÇ OSMAN ( 1617-1622 )
· Kendisi 13 yaşında iken 15 yaşındaki Sırp Mariça (Meylişah Sultan) ile evlendi.
· Genç Osman 18 yaşında padişah oldu. Akıl hocalığını yıllardan beri yanında olan Hoca Ömer Efendi yapıyordu. Osmanlı tarihinde ilk kez köklü bir reform çalışmasını Genç Osman’la hocası yapmıştı. Değişimin ilk göstergesi de Genç Osman’ın Akile Hatun’la Osmanlı tarihinde ilk kez imam nikahı ile evlenmiş olması idi.
· Ancak başta Yeniçeriler olmak üzere yeniliğe karşı olanlar, kısa sürede ayaklanıp Genç Osman’ı devirdiler, bir at üzerinde çırılçıplak İstanbul sokaklarında dolaştırdılar, ırzına geçtikten sonra da öldürdüler.
V. MURAT ( 1623-1640 )

· 11 yaşında padişah oldu.Ülkenin tek hakimi Kösem Sultan idi.
· EŞLERİ
· Keti (Razi Sultan); Ahmet ve Rukiye’nin annesi
· Anna (Atıfet Sultan); Alaattin ve Gevherhan’ın annesi
· Helena (Cihannüma Sultan); Mehmet, Safiye, Hafize,Kaya’nın annesi
· İran seferine giderken 100.000’e yakın Alevi Türkünü kılıçtan geçirtti. İran seferinde iken İstanbul’a gönderdiği bir yazılı buyrukla iki kardeşini Süleyman ve Bayezıt’ı öldürttü.
· Daha sonraki Bağdat seferi sırasında da kardeşi Kasım’ı öldürttü. Geride bir tek şehzade İbrahim sağ bırakılmıştı.
· 27 yaşında bir içki sofrasında sancılanarak öldü. Tütün-kahve yasağı nedeniyle 100.000’den fazla insanı öldürttü. Tek kelime ile bir psikopattı.
18. 1. İBRAHİM ( 1640-1648 )
· Veliahtların Topkapı Sarayı’nda demir kapılar arkasında bir tür hücre hayatı yaşamaları artık gelenek halini almıştı. 1. İbrahim’de aynı koşullarda iken padişah olduğunda 25 yaşında idi.
· İlk çocuğunu Rus kızı Nadya (Hatice Turhan Sultan) doğurdu.(Avcı 4.Mehmet)
· İkinci karısı Sırp kızı Katrin (Saliha Dilaşup Sultan) 2. Süleyman’ın annesi idi.
· Üçüncü karısı Polonya’lı Eva (Hatice Muazzez Sultan); İkinci Ahmet’in annesi
· İstanbul’da bir gün araba ile dolaşırken 140 kiloluk bir Ermeni kadınına aşık oldu. Onu saraya getirtip birlikte yaşamaya başladı. Maryam adlı bu kadına Şam eyaletini bağışladı. Ona düğün yaptı. Kadın hamile kalınca bir de ad takıldı ona; Hümaşah Sultan. Hümaşah Sultan; Selim, Murat ve Gevherhan’ın annesi idi.
· Bu sıralar sürekli olarak sadrazamlar ve devlet adamları değişiyor, saraya rüşvet vermeyenler veya az verenler öldürtülüyordu. Yeniçeriler inanılmaz şekilde azmışlardı. Her istediklerini yaptırıyorlardı.
· Bu dönemde Sultan İbrahim bir saray entrikası ile tahttan indirilip öldürüldü. Yerine 6 yaşındaki oğlu 4. Mehmet geçirildi.
· EŞLERİ
· Korsikalı Bella (Afife Sultan); Beyazıt’ın annesi,
· Romanyalı Çesika (Güner Sultan); Süleyman’ın annesi,
· Ermeni Flora (Gülbeyaz Sultan); Fatma ve Güher’in annesi
,
· Rum Helen (Hatice Sultan); Ümmügülsüm’ün annesi.
19. IV.MEHMET ( AVCI MEHMET ) (1648-1687)
6 yaşında tahta çıktı. 8 yaşında iken Kösem Sultan padişahın annesi Hatice Turhan Sultan’ın buyruğu ile boğduruldu.
· Padişah 14 yaşında iken Rum kızı Evemia (Emetullah Gülnuş Sultan) ile evlendi. Daha sonra padişah olacak Mustafa ve Ahmet doğdu.
· 39 yıllık saltanattan sonra tahttan bir saray darbesi ile indirilip yerine Süleyman’ı geçirdiler. Kendisi Edirne’ye sürüldü. Orada öldü.
20. 2. SÜLEYMAN ( 1687-1691 )
· Deli İbrahim’in oğludur.Demir kafesten alınıp tahta çıkartıldığında 46 yaşında idi. Tahta çıktığında cülus bahşişi dağıtılamadı. Hazine boştu.Yeniçeriler daha sonra dağıtılan parayı az bularak İstanbul’da yağmaya başladılar. Sadrazamı öldürüp sarayını talan ettiler.karşılarında duracak hiçbir güç yoktu.
· 2. Süleyman aşırı kilolu ve obur bir insan idi. Tahta çıktıktan 3 yıl 7 ay sonra öldü. Hiç çocuğu olmadı.
21. 2. AHMET ( 1691-1695 )
· Deli İbrahim’in 3. oğludur.Hatice Muazzez yani Polonyalı yahudi Eva’nın oğludur. O da 2.Süleyman gibi demir kafesten çıkarılıp tahta oturtuldu. 50 yaşında idi. (Demir Kafes,tahta çıkan padişahların kardeşleri, varsa oğullarının içine konup hücre hayatı yaşadıkları özel odalardı. Yanlarında 1-2 cariye bulunur, yemekleri özel bir bölmeden verilirdi. Daha sonra padişah olan birçok veliaht burada ölümü bekleyerek zaten yarı deli bir hale geliyordu. Bunun yanı sıra ülke ve dünya olaylarından habersiz bir şekilde padişah oluyorlardı.)
· 2.Ahmet cinsel yönden iktidarsız idi. Buna rağmen iki cariyeyi ondan hamile kalmış gibi gösterdiler. Rum kızı Yeremiye İbrahim’i doğurdu ve Rabia Sultan, diğer cariye Moralı Diana Selim’i doğurdu ve Şayeste Sultan adını aldı.
· Ağabeyi 2. Süleyman gibi 3 yıl 7 ay padişahlıktan sonra öldü.
22. 2. MUSTAFA ( 1695-1703 )
· 4. Mehmet ve Evemia’nın ( Emetullah Gülnuş Sultan ) oğludur.
Padişah olduğunda 31 yaşında idi. Kamburdu ve diğer padişahlar gibi asgari bilgi birikiminden yoksundu.
· Zamanında ülkede kaos hakimdi. Sürekli sadrazamlar değiştirilip öldürüldü. Yeniçerilerin isyanı sonucu tahttan indirilip yerine 3. Ahmet geçirildi. Birkaç ay sonra öldü.
· EŞLERİ
Rus Vera (Mahfiruze)
Sırp Mari (Hafize)
Rum Aleksandra (Saliha)
23. 3. AHMET ( 1703-1730 )
· 4.Mehmet ve Evemia’nın ( Emetullah Gülnuş Sultan ) oğludur.

· İlk karısı Rum Margaret idi. Doğurduğu kız çocuğuna anasının adını verdi.
· 13 kadın karısı olarak tarihe geçti.( Padişahlara çocuk doğuran kadınlar padişahın karısı sayılıyordu )
· 3. Ahmet’in kızı Fatma 5 yaşında iken Arnavut Ali Paşa ile evlendirildi. Onun Avusturya savaşında ölümünden sonra 12 yaşında olan Fatma Sultan 12 yaşında olan Fatma Sultan 50 yaşındaki Nevşehirli ibrahim Paşa’ya verildi. Paşa aynı zamanda sadrazam oldu.
· Bu yıllarda tarihe “Lale Devri” diye geçen rezillik devri başladı.
· 1730 yılında Patrona Halil isyanı başladı. İsyancılar önce Sadrazam ve diğer üç ileri gelenin başlarını istediler. 3. Ahmet bu isteği yerine getirdikten sonra isyancılar 37 kişilik bir liste verdiler. Padişah onlarında kellelerini verdi.
· İsyancılar son olarak padişahın da çekilmesini istediler. 3. Ahmet 13 karısı, 21 erkek, 32 kız çocuğu ile isyancılara teslim oldu. Eş ve çocuklarının akibetleri tam olarak bilinmiyor. Kendisi kapatıldığı hücresinde altı yıl yaşadı ve 1736’da öldü.
· Ülkenin tek gücü Yeniçeri Ocağı idi yıllardan beri olduğu gibi.
24. I. MAHMUT ( 1730-1754 )
· 2. Mustafa’nın oğludur. 34 yaşında tahta çıktı. Babası gibi kamburdur.
· Sadrazam olarak Patrona Halil’in ve diğer isyancıların isteği üzerine, Silahtar Mehmet Paşa atanmıştı.
· Daha sonra Patrona Halil ve 100 kadar ileri gelen isyancı saraya davet edilerek öldürüldüler.
· Bu dönemde sadrazamlık başta olmak üzere tüm görevler, en fazla para verenin oluyordu. Neredeyse birkaç ayda bir sadrazam değişiyordu.
· 58 yaşında iken aniden öldü. Ölünce çocuklarının tümü yok edildiği için tarihe “hiç çocuğu olmadı.” diye geçti. Oysa diğer bazı belgelerde de aşağıda isimleri yazılı kadınlar “Hanım Sultan “ yani padişaha çocuk doğurmuş kadınlar olarak geçtiler.
· Bulgar bir cariye ( Ayşe Sultan )
· Fransız Julien ( Hatem Sultan )
· Sicilyalı Lili ( Raziya Sultan )
· Macar Maggi ( Tiryal Sultan )
· Rus Olga (Verdinaz Sultan )
· Romen bir cariye ( Rami Sultan )
25. III. OSMAN (1754 -1757 )
· 56 yaşında padişah oldu. Akli dengesi bozuk bir eşcinseldi.Kadınlardan nefret ederdi. Ayak seslerini duyan kadınlar saklansınlar diye altın kakmalı ses çıkaran ayakkabılar giyerdi.
· Giderek İstanbul’da kadınların sokağa çıkmalarını yasakladı. Daha sonra kadınların evlerinde süslenmeleri dahi yasaklandı.
· Şehsuvar Valide Sultan ısrarla bir veliaht istiyordu Osmanlı tahtı için. Oğlunu buna ikna etti. Yunanlı Olivya ( Zerki Sultan ) birer oğlan çocuk doğurdular. Al-i Osman tahtı için.
· 3. Osman üç yıllık saltanat sonunda ölünce yerine geçen 3. Mustafa memedeki bebeleri boğdurup cesetlerini attırdı.
3. MUSTAFA ( 1757-1774 )
· 40 yaşında tahta çıktı. Yarı deli idi.
· Yıldız falına düşkündü. Boş olan hazineyi doldurmak için savaştan yana idi.
· EŞLERİ :
· Cenevizli Agnes (Mihrişah Sultan ); 3. Selim’in annesi
· Korsikalı Elsa ( Adilşah Sultan )
· Köstenceli Emily ( Fehime Sultan )
· Gürcü Bijnav Poli (Aynülhayat Sultan )
· Polonyalı Mona ( Gülnar Sultan )
· Hazineye katkı için, ülkede kürk giyilmesini yasaklıyor. Kürk tüccarlarının, yasağın kalkması için verdikleri rüşveti kabul ederek yasağı kaldırıyor ya da sadrazamların kellesini vurdurarak mal ve mülklerine el koyuyordu.
27. I. ABDÜLHAMİT (1774-1789 )
· Tahta çıktığına 50 yaşında idi.
· EŞLERİ :
· İlk karısı Fransız Aimee (Nakşidil Sultan ) II. Mahmut’u doğurdu.
· Bulgar Sonya ( Seniyeperver Sultan ); 4. Mustafa’nın annesi
· Macar Melina ( Şebsafa Sultan )
· Rus Aleksiyevna ( Dilpezir Sultan )
· Rum Meri ( Hümaşah Sultan )
· Ukraynalı Rudi ( Nükhetseza Sultan )
· Cenovalı Afro ( Beynaz Sultan )
· Venedikli Helen ( Hatice Sultan )
· Sırp Marya ( Ruhşah Sultan )
· 1789 yılında beyin kanaması ve felçten öldü.
28 . III. SELİM (1789-1807 )
· Başta Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması olmak üzere bazı yenilik hareketlerine girişti. Başarılı olamadı. Çıkan ayaklanma sonucu 4. Mustafa tahta çıkarılıp 3. Selim demir kafese kilitlendi. 4. Mustafa, 3. Selim’in bütün çocuklarını öldürtüp eş ve cariyelerini saraydan attırdı. Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa Tuna ordusu ile İstanbul’a girdi. Yeniçerileri yenerek saraya geldiğinde 4. Mustafa 3. Selim’i öldürtüp cesedini Topkapı sarayı dışına attırdı.Böylece tahta çıkacak kimse kalmayacağı için kendisi padişahlığa devam edecekti.
· EŞLERİ :
· Patricia ( Afitab Sultan )
· Linda ( Nefizar Sultan )
· Berti ( Pakize Sultan )
· Alis ( Tabisefa Sultan )
· Lisa (Hüsnümah Sultan )
· Roza (Nurişems Sultan )
· Anna (Refet Sultan )
· Magdelena (Ziybifer Sultan )

29. IV. MUSTAFA (1807-1808 )
· Tahta çıktığında 28 yaşında idi. Gerçekten de 3. Selim’i, annesinin akıl vermesi sonucu öldürtmüş ve rakipsiz kalmıştı. Ancak Alemdar Mustafa Paşa 4. Mustafa’yı tahtan indirip 2. Mahmut’u padişah yaptı. 2. Mahmut Kabakçı’yı sadrazam yaptı. Ancak Yeniçeriler yine ayaklandılar. Kabakçının konağını bastılar. Kabakçı öldürüldü. Yeniçeriler 2. Mahmut’u tahtan indirip 4. Mustafa’yı tekrar padişah yapmak istediler. Bu kez de 2. Mahmut rakipsiz kalmak için 4. Mustafa’nın 3. Selim’i öldürttüğü gibi kendisi 4. Mustafa’yı hemen öldürtüp, sıcak cesedini Topkapı Sarayı önündeki isyancılara her istediğini kabul ederek padişahlığa devam etti. Kendisi 23, öldürttüğü 4. Mustafa 29 yaşında idi.
30. II. MAHMUT ( 1808-1839 )
· En önemli icraatı Yeniçeri Ocağını kaldırtmasıdır.
· Avrupa’da milliyetçilik hareketleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Ne yazık ki, bu dönemde kısa aralıklarla başa geçen sadrazamların hepsi kendi soydaşlarına bu konuda gizlice yardım ediyordu. Yani Rumsa Rumlara, Arnavutsa Arnavutlara, Sırpsa Sırplara yardım edip, bilgi sızdırıp, yol gösteriyorlardı.
· Bir diğer önemli olay bu dönemde “kırmızı fes”in giyilmeye başlanmasıdır.
· EŞLERİ :
· 17 kadınla evlenmiştir.İçlerinde hiç Türk yoktur. Bunlardan, daha sonra padişah olanları doğuranlar şunlardır :
- Rus Leon ( Bezmialem Sultan ); Sultan Abdülmecit’in annesi,
- Çingene Besime (Pertelniyal Sultan ); Sultan Abdülaziz’in annesi
· 17 kadından 14 erkek, 14 kız çocuğu oldu. 14 erkekten Abdülmecit ve Abdülaziz padişah oldular.
· II. Mahmut 54 yaşında öldü.
31. I. ABDÜLMECİT (1839-1861 )
· 16 yaşında padişah oldu. Annesi Bezm-i Alem Sultan yani Rus Yahudisi Suzi adına camiler, köprüler, hastaneler yaptırdı. ( Halen Bezm-i Alem üniversitesi mevcuttur.) Rüşvet karşılığı sadrazamlık ve kilit görevlere atanma bu dönemde de geçerli oldu. Bezm-i Alem Sultan tüm bu atamalarda oldukça etkin rol oynuyordu.
· Devletten devlete yüksek faizle borç alma dönemi başlıyordu artık. Gülhane Hatt-ı Hümayunu ilan edilmiş, azınlıklara daha da geniş haklar verilmişti. Alınan borç paralar yatırım yapmak yerine israf ediliyordu. ( Bu dönemde yaptırılan Dolmabahçe Sarayı 12 Milyon, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayları’na 7 Milyon altın lira harcanmıştır.
· Yine ilk kez bu dönemde saraydaki kadınların ahlaksızlıkları halkın diline düştü. Padişahın 20 karısından biri olan Serfinaz Sultan’ın bir ermeni ile olan aşkı bütün İstanbul’da konuşulmaya başlandı.
· Abdülmecit Bezmara Sultan adlı bir Mısırlı kıza aşık olup bir padişah olarak ilk kez nikah yaptırdı.
· Bu yıllarda Ermeni bir cariye padişahtan hamile kalınca Tirümüjgan Sultan adını aldı. Doğurduğu çocuk padişah adayı 2. Abdülmecit idi.
· Abdülmecit’in 20 karısından 23 kız, 18 erkek çocuğu oldu. Bunlardan sadece 2. Abdülhamit, V.Murat ve Mehmet Reşat sağ kalacak, diğerlerinin akibeti bilinmeyecektir.
· Fransız Vilma ( Şevkefza Sultan ); V. Murat’ın annesi,
· Ermeni Virjin ( Tirümüjgan Sultan ); 2. Abdülhamit’in annesi,
· Yunan Karolin ( Gülcemal Sultan ); Mehmet Reşat’ın annesi.
32. SULTAN ABDÜLAZİZ ( 1861-1871 )
· 31 yaşında padişah oldu. Güreşçi idi, horoz ve koç dövüşüne meraklı idi.
· Bu dönemde deniz ve kara ordusu olarak düzenli birlikler oluşturulmaya başlandı. Almanya ile yakınlık ve silah alışverişi başlamıştı.
· Abdülaziz 1871 yılında yine bir saray darbesi ile tahtan indirilip yerine 5. Murat’ı padişah yaptılar. Kendisine Feriye Sarayı’na kapatıp bir kaç gün sonra da öldürdüler. ( Tarihçiler makasla bileklerini keserek intihar ettiğini yazdılar.
· EŞLERİ :
· Cariye Camelya ( Dürrünev Sultan )
· Cariye Asporçe ( Gevher Sultan )
· Cariye Anna ( Edadil Sultan )
· Cariye Alis ( Nesrin Sultan )

33. IV. MURAT (1876-
· 3 ay tahta kaldı. Kendisini koşullu olarak padişah yapanlara verdiği sözleri tutmayınca, düzmece bir deli raporuna dayanılarak 5. Murat’ı tahtan indirip 2. Abdülhamit’i padişah yaptılar. 9 yabancı kadınla evlenmiştir.
34. II. ABDÜLMECİT ( 1876-1909 )
· 34 yaşında tahta çıktı.
· İki tutkusu vardı: Marangozluk ve horoz beyni salatası yemek. Günde yüzlerce horozun beynini salata yaptırıp yiyordu.
· 1876’da ilk milletvekili seçimleri yapıldı. Meclis açıldı. Anayasa yapıldı.
· Osmanlı-Rus savaşı bahane edilerek meclis kapatıldı. Mithat Paşa mahkum edildi. Taif zindanlarında öldürüldü.Ermeni ve Arnavutlar büyük ayrıcalıklara sahip oldular.
· Ali Süavi’nin önderliğinde bir isyan girişimi olmuştu. Çırağan Sarayı’nda hapis hayatı yaşayan 5. Murat, 2. Abdülhamit’in yerine tahta çıkartılmak istenmiş ancak başarılı olunamamış, Ali Suavi öldürülmüştür.
· 13 karısı, 8 oğlu, 9 kızı vardı.
· 1909’da Selanik’e sürgüne gönderildi.
35. MEHMET REŞAT ( 1909-1918 )
· 65 yaşında padişah oldu.3 karısı, 5 oğlu, bir de kızı oldu.
36. VI.MEHMET VAHDETTİN ( 1918-1922 )
· 17 Kasım 1922 günü Malaya adlı İngiliz savaş gemisi ile ülkesinden kaçtı.
İŞTE SİZE OSMANLI GERÇEĞİ  (kasıtlı veya değil gizlendiğini düşünüyorum)

25377
0
0
Yorum Yaz